loopbaanbegeleiding2020-05-27T09:38:36+00:00

Loopbaanbegeleiding met de loopbaancheques van de Vlaamse Overheid

Mentorprise Loopbaanbegeleiding biedt u ondersteuning, inzicht en perspectief in kader van je professionele loopbaan. Deze Loopbaanbegeleiding is gericht op u, de kandidaat en wordt vergoed a.d.h.v. loopbaancheques van de Vlaamse Overheid. Uw loopbaanbegeleiding is steeds individueel. Dit wil zeggen dat je één Coach toegewezen krijgt die met jouw specifieke vragen en noden aan de slag gaat.

Een loopbaanbegeleiding bestaat uit 4 sessies van telkens 1 uur en start met een warme kennismaking tussen jezelf en de Loopbaancoach. Tussen de verschillende sessies door, ga jij aan de slag met diverse oefeningen die gaan over competenties, talenten, interesses, passies, sterktes, ontwikkelpunten, van dromen naar realiteit, work/life balans, … en zo verder. Het is jouw persoonlijke loopbaanbegeleiding!

Bestel je loopbaancheque bij VDAB
meer informatie en aanvraag

De voorwaarden om te kunnen genieten van loopbaanbegeleiding met loopbaancheques

  • Je bent minimum 1 jaar deeltijds of voltijds aan het werk als werknemer of zelfstandige
  • Je hebt de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding gevolgd
  • Je bent werkzaam in Vlaanderen of Brussel
    • Ook geldig voor mensen die in een andere EU of EER land wonen
  • Je bent Zelfstandige, werkzaam in Vlaanderen of Brussel

Informatie en/of bestellen van de Loopbaancheques doe je via VDAB. Contacteer onze collega Jeroen voor meer informatie en/of het inplannen van een kennismaking: jdemaeyer@mentorprise.be of 0473 98 17 97

Waarom kiezen voor Mentorprise?

Een Mentorprise loopbaanbegeleiding gaat verder dan jou coachen richting een nieuwe job, het in kaart brengen van sectoren en het verifiëren van competenties. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer jij op een kruispunt bent in je leven en de tijd wil investeren in persoonlijke (her)ontdekking en een (her)oriëntering, dat wij ten volle dat moment willen benutten, samen met jou.

Optioneel kan je aan de slag met het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument EQ-i 2.0. Hiermee krijgen jij én de coach vanaf de start een duidelijk inzicht in je huidige niveau van EQ (Emotionele Intelligentie) en en zelfs  je huidige niveau van welbevinden. Waarom? Je huidige niveau van EQ is exact datgene dat bepaald hoe je omgaat met die beslissingen nemen, deadlines halen, taken tijdig afkrijgen, een lastige klant beantwoorden, slechte communicatie ombuigen in iets werkbaar, etc. Je huidige EQ niveau zal je ook inzichten geven over je huidige werkomgeving en je plaats daarin, de functie, het team, de leidinggevende. Je dagelijkse omgeving heeft immers een grote invloed op je EQ, tot op het niveau van je huidige welbevinden.

Na meer dan 25 jaar van opgebouwde ervaring in HR, Rekrutering, Search en Coaching, hebben we vastgesteld dat een diepgaande en duurzame (her)oriëntatie, maar beperkt iets te maken heeft met technische kennis en competenties, noch met  gevraagde competenties door een werkgever of met je studie achtergrond. Wat vooral belangrijk is hierin is: het dagelijkse functioneren, de zoektocht naar passie, betrokkenheid, je zoektocht naar een andere bedrijfscultuur die beter past, het zoeken naar hoe te groeien als leidinggevende of als Expert, het ontdekken waarom je sommige deuren kan openen en tegen anderen aanbotst, etc.

 

Tastbare resultaten als startpunt van uw persoonlijke begeleiding

Ontdek transparant en constructief je sterktes en ontwikkelpunten

Verkrijg inzichten in je huidige niveau van welbevinden

Bepaal je actieplan

Formuleer je ontwikkelingsdoelen